Arkiv för 10 augusti 2009

Torsdag den 13:e händer saker

Posted in Sjukdomen on 10 augusti 2009 by icole8

Tack Akademiska Sjukhuset i Uppsala och TACK Sollefteå Sjukhus för att Ni betalar för undersökningen!

PET-röntgen hittar tumören
För en effektiv cancerbehandling är det av stor vikt att tumören lokaliseras exakt. Ett dyrt, men mycket effektivt undersökningsinstrument är PET-kameran. Framförallt vid lungcancer är det bra att använda PET/CT-röntgen.
Lungcancerpatienter står för största delen av undersökningarna
Dyr men effektiv teknik
”PET är bättre än andra röntgenmetoder, men den är inte humörbefrämjande. Den hittar ju tumörerna …”

Så säger Anders Jonasson, ordförande i lungcancerföreningen Stödet. Anders har själv gjort PET-scanning (positronemissionstomografi) tre gånger. 2002 behandlades han för lungcancer. Anders har opererats, strålbehandlats och genomgått cellgiftsbehandling, med gott resultat. Efter att han tillfrisknat drog han igång Stödet, som i dag tar en stor del av hans tid. Genom sina kontakter med läkare världen över har Stödet sett hur värdefullt det är med PET-undersökningar.
– Vi försöker nu trycka på alla berörda instanser för att det ska köpas in fler PET-kameror till Sverige, säger Anders Jonasson. PET ger de bästa bilderna, och det är oerhört viktigt för att man ska sätta in rätt behandling.

Universitetssjukhuset i Umeå köper Sveriges sjätte PET-kamera

Tidigare gjordes separata PET-undersökningar, numera kombineras de alltid med CT-röntgen (datortomografi). Fram till i år har PET/CT funnits vid universitetssjukhusen i Stockholm, Uppsala och Linköping. Men nu har också Sahlgrenska i Göteborg skaffat en, och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå kommer att få en 2010. Kostnad för att skaffa en komplett PET/CT ligger runt 20 miljoner kronor i dag. För de sjukhus som inte har egna PET/CT-apparater finns en mobil buss med komplett utrustning som kör runt i landet.

Umeå har bussen 26 dagar i år, varje gång kan man ta max 14 patienter. Det blir cirka 200 patienter per år.
– Men om några år, när vi har vår egen PET/CT, hoppas vi klara av mellan 1 000 och 1 500 patienter årligen, säger Ann-Christin Sundberg, chef för den specialiserade sjukhusvården i Västerbottens läns landsting.

PET-bussen kräver avancerad logistik
En avancerad logistik krävs för att klara av en dag med PET-bussen. Det radioaktiva ämnet FDG, som används vid undersökningen, framställs för Umeås behov i Helsingfors. FDG-behållarna flygs sedan till Vasa, där ett sportflygplan hämtar och transporterar det över Bottniska viken till Umeå, dit leveransen kommer före klockan åtta på morgonen.
– Att det tagit tid för oss att få beslut i landstinget om en PET/CT-utrustning beror på att det hängt ihop med en planerad ombyggnad av sjukhuset, säger Ann-Christin Sundberg. Det finns ingen möjlighet att få in apparaterna i den nuvarande byggnaden.

Fakta om PET
PET (positronemissionstomografi) ger
bilder av ämnesomsättningen i kroppens
olika organ. Detta används för att lokalisera
tumörer, eftersom de ofta har en högre
ämnesomsättning än intilliggande celler.
Vid undersökningen ges en injektion med
ett radioaktivt spårämne, FDG. Patienten
får sedan vila en stund, och läggs så på
en brits som förs in i den cirkelformade
PET-kameran. Patienten måste ligga helt
stilla vid undersökningen, som tar cirka en
timme.
PET fångar upp strålningen från det radioaktiva
ämnet, som blir ”lysande” punkter
på bilderna. I en dator omvandlas informationen
till skiktbilder av kroppen.
FDG försvinner på några timmar ur
kroppen, och biverkningar av undersökningen
är sällsynta.

Anders Jonasson tycker att det skulle vara självklart för de större sjukhusen att ha PET/CT:
– Visst är det en dyr apparat, men den kan ju rädda liv. I Stockholm, där man haft kameran längst, klarar sig cirka 60 procent av de lungcancerpatienter som opereras.
– Men jag är säker på att ännu fler skulle kunna opereras med gott resultat om man gjorde en PET/CT på alla, och jag hoppas att det blir standard i framtiden.

Anders Jonasson betonar att det ”gäller att göra rätt sak för rätt person”. Alla tumörer är ju olika, och alla patienter kan inte behandlas på samma sätt.
– Kan man sätta in rätt behandling direkt blir det billigare för vården, påpekar Anders Jonasson. Då kan man göra exaktare operationer från början, eller sätta in någon annan typ av behandling.

Lungcancerpatienter står för största delen av undersökningarna
Karl-Gustaf Kölbeck, överläkare på lungkliniken, Karolinska Solna, instämmer i att PET/CT är ett mycket effektivt diagnostiskt instrument.
– Vi började med den här typen av undersökningar på patienter med icke-småcellig lungcancer i början av 2000-talet, men sedan 2006 gör vi den vid alla sådana utredningar, säger Karl-Gustaf Kölbeck.

Icke-småcellig lungcancer är den cancertyp där man kan ha mest nytta av PET/CT. I dag står lungcancerpatienter för cirka 40 procent av de PET/CT-undersökningar som görs vid Karolinska. Men den används också vid undersökning av till exempel hjärntumörer.
– Vi får en mycket bra kartläggning inför kirurgiska ingrepp och kemo-/radioterapi. Med en enda undersökning kan man kartlägga tumörutbredningen i kroppen och ge rätt behandling i slutändan.

Dyr men effektiv teknik
En enda undersökning med PET/CT kostar mellan 15 000 och 20 000 kronor.

Genom kombinationen PET/CT gör vi också en del oväntade tumörfynd. När vi söker efter lungcancertumörer hittar vi ibland också dottertumörer i grovtarm, bröst och sköldkörtel, i vissa fall även i njurar. Det kan förstås bli en chock för patienten, men ju tidigare man upptäcker en cancertumör desto bättre är det ju, då har vi större möjligheter att behandla den.

Utdrag ur text från Cancerfondens hemsida

http://www.cancerfonden.se

Men så märkligt…

Posted in Änglar on 10 augusti 2009 by icole8

…det har flyttat in en vingbeklädd varelse i mitt sovrum.

Den kommer in genom fönstret som står på glänt, sätter sig uppe vid taket och sover där hela natten.

När jag börjar vakna till och tänder lampan så börjar den också att röra sig i rummet, helt orädd för mig.

Nasselfjaril_b

Den flyger runt mig ett par varv och sedan mot fönstret och jag gläntar lite på det och den flyger ut…

Välkommen in i mitt liv lilla ängel, jag behöver dig så väl just nu…

angel-fairy