Arkiv för juli, 2010

Njuta av livet

Posted in Open up Your spirit to positive energies on 31 juli 2010 by icole8

Du måste leva livet och inte bara låta det passera och hoppas på att saker ska inträffa till Din fördel.

Din inställning är oerhört viktig och genom den så drar Du till Dig antingen det bästa eller det sämsta i livet (universums lag om attraktion), så ta bort allt som är negativt och dystert.

Lägg inte skulden för Dina motigheter på andra människor eller genom olika omständigheter utan ändra istället Din inställning.

Du kommer på sikt att märka hur positiva förändringar börjar äga rum.

Heaven

Posted in Open up Your spirit to positive energies on 29 juli 2010 by icole8

”The Kingdom of Heaven
is not a place,
but a state of mind.”

John Burroughs

Your path

Posted in Open up Your spirit to positive energies on 27 juli 2010 by icole8

”You will recognize your own path when you come upon it, because you will suddenly have all the energy and imagination you will ever need.”

Jerry Gillies

We are

Posted in En ny värld on 26 juli 2010 by icole8

We are the CHANGE
We are Part of ALL that we see

We become Better everyday
We become a BETTER WORLD

Love

Posted in Kärlek on 24 juli 2010 by icole8

We’ve got this gift of love, but love is like a precious plant. You can’t
just accept it and leave it in the cupboard or just think it’s going to
get on by itself. You’ve got to keep watering it. You’ve got to really
look after it and nurture it.

John Lennon

Promise

Posted in Mål för idag on 22 juli 2010 by icole8

It knows

Posted in Open up Your spirit to positive energies on 21 juli 2010 by icole8

The Universe knows all things and is responding to the vibration that you are sending. When you are sending your vibration on purpose, you are orchestrating what the Universe is aligning for you.

Abraham-Hicks