Arkiv för 25 februari 2013

Rapport från Världens Ände

Posted in Världens ände on 25 februari 2013 by icole8

Så snart jag ordnat med nytt bredband ska jag knappa ner dagliga rapporter från
mitt nya boende i Världens Ände = Trosa stad.

världens ände

Ur Wikipedia: Trosa är en tätort i Södermanland och centralort i Trosa kommun, Södermanlands län. Staden är belägen mellan Södertälje och Nyköping där Trosaån mynnar ut i Östersjön.

Området kring Trosa är rikt på fornlämningar i form av runstenar. Berömd är också en guldskatt som grävdes upp ur jorden vid Tuna by i Västerljungs socken år 1774. Guldskatten, som brukar kallas Tureholmsskatten, vägde hela 12 kg och är den största guldskatt som hittats i landet. Skattens främsta föremål är en halsring och beslag. De förvaras numera i ”guldrummet” på Historiska museet i Stockholm. Guldskatten är från folkvandringstiden, alltså 400 – 550 e Kr.
Trosa är känt som stad, Trosa stad, sedan 1300-talet och är därmed en av Sveriges äldsta städer. Redan i början av 1400-talet var Trosa en betydande handelsplats och stadsprivilegium erhölls av kung Karl Knutsson Bonde år 1454. Eftersom landskapet runt ån är flackt, har landhöjningen resulterat i att havet dragit sig tillbaka och landarealen ökat. Vid 1600-talets början flyttades staden från Trosa lands kyrka till den nuvarande åmynningen. Liksom många andra städer längs Östersjökusten blev Trosa utsatt för rysshärjningarna. Staden brändes ner i grunden av den ryska vedergällningsflottan 1719. Dock skonades Trosa stads kyrka. Den uppfördes i början av 1700-talet i karolinerstil och är en av de få 1700-talskyrkorna i Strängnäs stift.

Staden har genom åren attraherat konstnärer och författare. Mest kända av dessa är konstnären Reinhold Ljunggren, som bodde och verkade i Trosa under drygt trettio års tid. Författaren och stockholmsskildraren Erik Asklund hade sin sommarbostad på en av öarna i Trosa skärgård och Gunnar Ekelöf tillbringade en tid i Trosa.
Sven Delblanc är uppvuxen i Vagnhärad norr om Trosa. Delblanc blev känd för en bredare publik genom TV-serien Hedebyborna, som är baserad på några av hans romaner. Albert Engströms historier från Trosa stadshotell är också välkända. Skalden Vitalis, som egentligen hette Erik Sjöberg (1794-1828), är född i Trosa.
Metalcorebandet Adept kommer från Trosa.

Trosa saknar järnväg. Den närmsta stationen finns i Vagnhärad, norr om staden. Därifrån finns det förbindelser med Nyköping och Norrköping söderut, samt Södertälje och Stockholm norrut. Bussförbindelser finns med Vagnhärad, Nyköping, Gnesta, Södertälje och Stockholm.
Motorvägen E4 passerar även strax utanför Vagnhärad. Restiden med tåg från Vagnhärad till Stockholm är drygt 40 minuter. Med bil tar det cirka 40 minuter. Avståndet från Trosa till Stockholm är 70 km, till Södertälje 38 km och till Nyköping 45 km.

Själv ska jag inte alls pendla nej jag vill nog att mina nära och kära och bekanta kommer till mig, kan inte tro att de blir besvikna.

Parsley or Cilantro (Coriander Leaves) to clean yor Kidneys

Posted in Må mycket bättre on 25 februari 2013 by icole8

Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body. With time, the salt accumulates and this needs to undergo cleaning treatments and how are we going to overcome this?

It is very easy, first take a bunch of parsley or Cilantro (Coriander Leaves) and wash it clean.

Then cut it in small pieces and put it in a pot and pour clean water and boil it for ten minutes and let it cool down and then filter it and pour in a clean bottle and keep it inside refrigerator to cool.

Drink one glass daily and you will notice all salt and other accumulated poison coming out of your kidney by urination also you will be able to notice the difference which you never felt before.

Parsley (Cilantro) is known as best cleaning treatment for kidneys and it is natural!