Arkiv för november, 2013

Tax i bag

Posted in Djur, Glädjeämnen on 30 november 2013 by icole8

taxibag

Det lyser en stjärna förunderligt klar … för Tommie

Posted in Till Minne on 27 november 2013 by icole8

4 år av saknad …

tommiestar

Taxtema

Posted in Djur on 26 november 2013 by icole8

taxtemadogs have

Taxfladder

Posted in Djur on 25 november 2013 by icole8

albinjunior

Vacker vinter

Posted in And All Is Well on 24 november 2013 by icole8

vinterbänk

Posted in And All Is Well on 23 november 2013 by icole8

impress

Längtan

Posted in Om mig on 22 november 2013 by icole8

strandenJu mer jag känner efter desto mer vill jag bo riktigt nära havet …


Posted in And All Is Well on 20 november 2013 by icole8

no app

Posted in And All Is Well on 20 november 2013 by icole8

one

Posted in Kärlek on 19 november 2013 by icole8

walking